Oferta

Postępowania powypadkowe

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 paĽdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322): "Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą".
Do obowiązków pracodawcy w razie wypadku przy pracy należy m.in.: udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, powołanie zespołu powypadkowego, który to ustali okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzi i zatwierdzi protokół powypadkowy, a w końcowym etapie zarejestruje wypadek, sporządzi statystyczną kartę wypadku do GUS oraz określi środki i wnioski profilaktyczne.

W ramach usług AS SERWIS oferujemy kompleksowe przeprowadzanie postępowań powypadkowych zarówno w ramach pełnienia nadzoru BHP jak i indywidualnych zleceń. Adresatami naszej oferty są wszyscy pracodawcy, którzy chcą zaoszczędzić czas, a także mieć pewność, że dokumentacja sporządzona jest na czas oraz zgodnie z prawem.